Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

SAiP VLO

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

Foton


Polecamy:

Ogólnopolski
Konkurs Nauk
Przyrodniczych

SwietlikGalerie

Wielun

Zjawiska fizyczne
wokół nas
Świerk

Wycieczka laureatów
do Świerku
Kelvin

Cała Polska buduje
generator Kelvina


Poprawny CSS!

Lwiątko 2017. SAiP V LO © .